כפר הנופש ציפורי סגור ולא מקבל הזמנות חדשות עד להודעה חדשה

Zippori Village is closed and not accepting any new reservations until further notice.